Naši kandidáti


Petra Provazníková

37 let, prodejce

„Optimista je člověk, který prošlape boty a prohlásí, že se konečně postavil na vlastní nohy.“


Kdo jsem:

Studovala jsem Obchodní akademii ve Vyškově, kterou jsem ukončila maturitní zkouškou. Mluvím plynule anglicky. V roce 2007 jsem úspěšně složila mezinárodní jazykovou zkoušku Cambridge English: FCE (First Certificate in English). Nyní pracuji v Brně v mezinárodní spediční a logistické firmě na prodejním oddělení. Mou hlavní náplní práce je získávání nových zákazníků v námořní, letecké a pozemní dopravě.

Moje koníčky:

Ve svém volném čase se hlavně věnuji rodině. Ráda trávím čas i s přáteli. Rádi jezdíme na výlety a cestujeme.

Proč jsem se rozhodla kandidovat:

V Pustiměři žiji již 17 let a vždy se mi tato obec líbila. V poslední době však vnímám, že je zde mnoho napětí a negativních vlivů, jak mezi občany, tak i mezi zastupiteli, což obci v jejím plynulém chodu rozhodně nepřispívá. Jako lídr strany KDU-ČSL bych se svou aktivní činností ráda zasloužila o to, aby se Pustiměř stala obcí, ve které budou lidé žít rádi. Je třeba, abychom začali lidi posuzovat podle toho, co dělají, a ne podle toho, co říkají.


Mgr. Petr Špičák

41 let, technický ředitel

„Jsem naprosto přesvědčený, že naše obec má na to být krásným a plně funkčním místem v úpatí Drahanské vrchoviny“.

Kdo jsem:
Společně s rodinou jsem čtvrtým rokem nadšeným, ale zároveň nespokojeným občanem Pustiměře. Nadšený jsem z celkového uspořádání a umístění obce, z nádherného pohledu na panorama Pustiměře z hlavní silnice, líbí se mi okolní příroda s možností vidět vysokou zvěř v přilehlé oboře. Co mě však velmi mrzí, tak je velmi nízká až zanedbaná úroveň veřejného prostranství s možnostmi pro občany. Chodníky v obci připomínají doby dávno minulé, jediné funkční dětské hřiště za obecním úřadem je v létě téměř nepoužitelné, protože chybí zeleň, která by ho zastiňovala, sportoviště v obci jsou pro veřejnost uzavřená, živé květiny, liniové výsadby stromů, případně park jsou v obci zřejmě zakázané pojmy…

Moje koníčky:
Ve volném čase se věnuji sportovnímu horolezectví, cyklistice a badmintonu, ale problémem dnešní doby je bohužel nedostatek času právě pro tyto aktivity.

Proč jsem se rozhodl kandidovat:
Kandidovat v rámci komunálních voleb jsem se rozhodl právě z důvodu přesvědčení, že krásná obec Pustiměř má výrazně na víc, než v současné době je, a udělám maximum, abych pomohl stav dnešní Pustiměře změnit.

 


Ing. Marie Koutná

58 let, ekonomka

„Mám zájem být vesnici prospěšná a díky vaší podpoře bych mohla naplňovat, realizovat volební program KDU-ČSL. Není mi lhostejné dění v naší obci.“


Kdo jsem:

Narodila jsem se ve Vyškově, ale od dětství žiji v Pustiměři. Vystudovala jsem fakultu strojní v Brně se zaměřením na ekonomiku. Pracuji jako ekonomka ve společnosti CONSULTA BUROTECHNIK, s.r.o., která se zabývá vybavením do škol, kanceláří a prodejem registračních pokladen.


Moje koníčky:

Mou zálibou je zahrádka, četba a sledování soutěžních pořadů.

Proč jsem se rozhodla kandidovat:

Za KDU-ČSL jsem se rozhodla kandidovat, protože chci prosazovat křesťanskodemokratické hodnoty a dobrá řešení pro všechny – od dětí až po seniory.


Stanislav Musil, DiS.

39 let, IT specialista

„Mým cílem je, aby se z Pustiměře nestal satelit bez kouska zeleně.
Chci, aby z Pustiměře bylo místo, kde se bude žít dobře všem generacím.“

Kdo jsem:
Po maturitě na Obchodní Akademii v Bučovicích jsem vystudoval Vyšší odbornou školu v Šumperku obor užití počítačů – počítačové sítě/programování. Po studiích jsem cestoval po celém světě od Nového Zélandu, přes Ameriku až za polární kruh. V současnosti pracuji pro mezinárodní společnost HeidelbergCement. Jsem také místopředseda školské rady při ZŠ a MŠ Pustiměř.

Moje koníčky:
Veškerý volný čas věnuji rodině, práci na zahradě a počítačům.

Proč jsem se rozhodl kandidovat:
Kandiduji, abych změnil Pustiměř k lepšímu místu pro život. Rád bych realizoval odpočinkové zóny, kde by se občané mohli potkávat a mládež by zde trávila volný čas. Prioritou je pro mě výrazné zlepšení komunikace směrem k občanům. A maximální možnou dostupnost všech informací přes internet.


Mgr. Hana Suchá

27 let, učitelka

„Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“


Kdo jsem:

Jsem absolventkou Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Moje práce je mým koníčkem, přistupuji k dětem a jejich rodičům s důvěrou, pokorou a úctou. Věřím, že jedině tak se dá budovat rovnocenný vztah mezi lidmi.

Moje koníčky:

Ve svém volném čase se věnuji dětem z kroužku mladých hasičů a rodině. Také chodím ráda do přírody, aktivně sportuji nebo s rodinou cestujeme.

Proč jsem se rozhodla kandidovat:
Ráda bych, aby výhody, které nabízí 21. století, nebyly vnímány jako překážky. Věřím, že kouzlo není ukryto v ničem jiném než v moudrosti a přímé komunikaci mezi lidmi. Ráda bych, aby se Pustiměř stala místem, kde budou lidé rádi a spokojeně žít, děti zažívat nádherné dětství se všemi možnostmi, které jsme schopni jim zabezpečit.


Ing. Lukáš Zahradníček

24 let, učitel

„Oblastí mého zájmu je především volný čas, sport a kultura. Dále se hlavně snažím věnovat těm nejmenším spoluobčanům, ať už jako fotbalový trenér dětí, nebo teď nově po vystudování vysoké školy jako učitel na zdejší základní škole.“

Kdo jsem:
Jsem obyčejný člověk, který se snaží pomáhat a být prospěšný svému okolí. Od narození žiji v Pustiměři, kde jsem navštěvoval základní školu a také základní uměleckou školu. Poté jsem vystudoval osmileté gymnázium ve Vyškově. Vysokou školu jsem absolvoval na Vysokém učení technickém v Brně na Fakultě strojního inženýrství v oboru Kvalita, spolehlivost a bezpečnost. Rozhodl jsem se však vyzkoušet novou výzvu a stal jsem se učitelem matematiky a fyziky na Základní škole Pustiměř.

Moje koníčky:
Mé koníčky jsou víceméně jen fotbal a hudba. Možno říci, že fotbalu obětuji veškerý volný čas. Trénuji mladší žáky MFK Vyškov a dále jsem člen komise mládeže na okrese Vyškov, kde mám na starost skauting hráčů do okresních výběrů mládeže, se kterými se potom zúčastňujeme meziokresních turnajů v Jihomoravském kraji.

Proč jsem se rozhodl kandidovat:
Kandidovat jsem se rozhodl, protože bych rád přispěl k tomu, aby se naše obec rozvíjela a byla pro své občany příjemnějším místem. V naší obci mi chybí více společenských akcí. Je zde, dle mého názoru, málo míst, kde by se lidé mohli potkávat a poznávat. Pro děti zde nejsou téměř žádná místa, kde by mohli smysluplně trávit volný čas. Sportovní spolky mezi sebou mají špatné vztahy. Na těchto nedostatcích je potřeba zapracovat.


Jan Suchý

36 let, osoba samostatně výdělečně činná

“Jsem přesvědčen, že děti jsou naše budoucnost, proto veškerý svůj volný čas věnuji právě jim.“

Kdo jsem:

Složil jsem maturitní zkoušku na Středním odborném učilišti v Rousínově, obor operátor dřevařské a nábytkářské výroby. Nyní se neustále aktivně vzdělávám, zejména v oblasti výchovy dětí. Působím ve funkci starosty Sboru dobrovolných hasičů v Pustiměři.

Moje koníčky:

Aktivně se věnuji sportu, ale také sportovní činnosti mládeže v rámci SDH Pustiměř. S aktivními členy organizujeme letní tábory, pravidelně se účastníme závodů pro mládež, ale především se snažíme přispívat ke kulturnímu dění v obci.

Proč jsem se rozhodl kandidovat:

Rád bych, aby děti v obci měly mnohem více možností pro trávení volného času. Chci usilovat kromě jiného o to, aby bylo zrevitalizované jediné volně přístupné hřiště pro děti a zrealizovaná instalace dalších odpočinkových ploch pro rodiny s dětmi.

Mgr. Anna Hrozová

59 let, knihovnice

„Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost.“

Kdo jsem:
Zjistila jsem, že důležitou oblastí ve vztahu našich občanů k jejich obci je kromě její občanské vybavenosti i její význam kulturně historický. Proto se jako knihovnice Obecní knihovny v Pustiměři snažím posilovat toto povědomí občanů všech generací, od nejstarších po nejmladší v naší ZŠ a MŠ, a to jak besedami, kulturně historickými vycházkami, spoluprací s našimi školami, příspěvky do Zpravodaje a dalších periodik a nejen jich. Také výzdobou knihovny, prací na obecní kronice i umožňováním společných a kulturních zážitků nejen v naší vesnici, ale i mimo ni.

Moje koníčky:
Mám ráda historii, knihy a včelaření. Ve volném čase se věnuji rodině, vnoučatům a snažím se paličkovat.

Proč jsem se rozhodla kandidovat:
Prioritou je pro mě pohodové soužití spoluobčanů i jejich přátel v naší společné, co nejlépe fungující vesnici. Tomuto se chci uskutečňováním programu naší kandidátky a podporou aktivit posilujících soudržnost našich občanů Pustiměře nadále věnovat.


Lenka Růžičková

47 let, poštovní doručovatelka

„Nechtěj být člověkem úspěšným, ale člověkem, který za něco stojí.“


Kdo jsem:

Vystudovala jsem Gymnázium ve Vyškově, které jsem ukončila maturitní zkouškou. Poté jsem pracovala na poště ve Vyškově jako přepážková pracovnice. Následně jsem změnila pracovní pozici a dodnes pracuji jako poštovní doručovatelka.

Moje koníčky:

Ve svém volném čase se nejraději věnuji rodině, vnučce, mám ráda turistiku a práci na zahradě.

Proč jsem se rozhodla kandidovat:

Rozhodla jsem se kandidovat, protože se díky své práci dnes a denně pohybuji mezi občany naší obce a vnímám tak jejich pozitivní i negativní žití v obci.


Tomáš Otevřel

42 let, osoba samostatně výdělečně činná

„Člověk by si neměl dělat hlavu z každé malé chybičky, kterou udělá, protože člověk, který nedělá chyby, je z těch, kteří nedělají nic.“

Kdo jsem:
Vystudoval jsem Střední odborné učiliště v Rousínově, obor stolař. U této profese jsem zůstal a živím se jí. Preferuji kvalitně a precizně odvedenou práci. Jsem členem SDH Pustiměř a strojníkem JSDH Pustiměř.

Moje koníčky:
Svůj veškerý volný čas, i když ho není mnoho, se snažím trávit s rodinou nebo s hasiči. Mám rád turistiku a lyžování.

Proč jsem se rozhodl kandidovat:
Chtěl bych zlepšit úroveň žití v Pustiměři.

 


Marian Štrajt

41 let, osoba samostatně výdělečně činná

„Celý svůj život jsem prožil v Pustiměři a chodil jsem zde do školky i školy. Vždy jsem byl hrdý na to, v jaké obci žiji, proto jsem se rozhodl kandidovat do zastupitelstva obce Pustiměř.“


Kdo jsem:

Vystudoval jsem Střední odborné učiliště ve Vyškově, obor klempíř. Této profesi se stále věnuji.

Moje koníčky:

Volný čas se snažím věnovat manželce a dvěma dcerám.

Proč jsem se rozhodl kandidovat:

Není mi jedno, jak se v naší obci žije.


Bc. Antonín Grmela

40 let, osoba samostatně výdělečně činná

„Rad hledám způsoby, jak věci realizovat a vstupuji do konfrontace s lidmi, kteří hledají důvody, proč raději nedělat nic. Díky zkušenostem z cestování mám stále chuť tvořit podobné projekty jako je třeba naučná stezka Melice.“

Kdo jsem:
Posledních 20 let jsem intenzivně cestoval a měl tak možnost vidět, jak věci mohou jinde fungovat. Navštívil jsem kolem 80 zemí světa a konverzačně se domluvím pěti cizími jazyky. Vystudoval jsem pak průvodcovství na VŠO a dostal se blíže k letectví přes práci v letecké škole, a také díky studiu na VŠ-obor cestovní ruch v letecké dopravě. Zkušenosti z restaurace Adélka dále přenáším do našeho penzionu.

Moje koníčky:
Rád uvádím věci do provozu. Baví mě rekonstrukce – domu, či starého motoru.


Proč jsem se rozhodl kandidovat:
Chtěl bych zapojit mladé lidi tak, aby sami měli větší možnost podílet se na utváření podoby našeho okolí. Například při rozšiřování využitelnosti areálu za hasičskou zbrojnicí bych spolupracoval hlavně se stávajícími uživateli, ale také nechal možnost vnesení nových nápadů i ostatním. U hluku z dálnice by neměl být argumentem fakt, že Drysice se o to snaží již 10 let. Naopak by mělo být navázáno na již otevřenou komunikaci s hygienou Vyškov v otázce měření a ŘSD kvůli vhodnému opatření. Dále využít všech možných prostředků ke zlepšení našeho prostředí.


Marie Koleničová

60 let, provozní rodinné pekárny v Pustiměři
„V této obci žiji od svého narození a velmi citlivě vnímám změny, které tuto vesnici ovlivňují. Proto kandiduji za stranu KDU-ČSL. Chtěla bych se z části podílet na občanském dění a zdravém vývoji naší obce, které jsou prvořadé pro budoucí generace.“
Kdo jsem:
Jsem vdaná, mám 5 dětí a také již 5 vnuků. Bydlím v Pustiměři a pracuji v rodinné pekárně již 25 let, jako provozní firmy.

Moje koníčky:
Ve svém volném čase se zabývám četbou knih, ráda chodím do přírody, do divadla i na koncerty.


Proč jsem se rozhodla kandidovat:
Rozhodla jsem se kandidovat proto, abych podpořila náš, podle mého mínění, kvalitní program.


Jan Přikryl

58 let, soukromý zemědělec

„Fungování obce si představuji jako fungování větší rodiny. Také se v ní střetávají zájmy jejích jednotlivých členů, ale vzájemnou komunikací a respektováním druhých lze dle mého mínění dojít k výsledku, který bude ku prospěchu celku.“

Kdo jsem:
Celý život pracuji v zemědělství, nejprve jako opravář zemědělských strojů a od roku 1993 jako soukromý zemědělec.


Moje koníčky:
Mezi mé záliby patří včelaření a zahrada. Vždy jsem se také zajímal o historii, a to nejen naší obce. Když se naskytne příležitost, rád si zajdu na dobrý rockový nebo jazzový koncert.


Proč jsem se rozhodl kandidovat:
Kandiduji, protože mi není lhostejné prostředí, ve kterém žiji a ve kterém budou žít i naše děti. Především mě trápí otázka životního prostředí, ať už se jedná o škodlivé látky v ovzduší (v zimním období v oblacích dýmu zahalené Pustiměřské Prusy) nebo v letošním roce aktuální sucho, které si vyžaduje investice na zadržení vody v krajině.


Pavel Hroza

63 let, instalatér
„Voda je život, ve vodě počal a bez vody zanikne!“
Kdo jsem:
Vystudoval jsem Střední odborné učiliště stavební ve Vyškově, obor topenář – instalatér, čímž se živím dodnes. Když někdo potřebuje pomoci v tomto oboru, nikoho neodmítnu a snažím se každému pomoci.


Moje koníčky:
Mezi mé koníčky patří práce na zahrádce a letecké modelářství, na které bohužel nemám v dnešní době dostatek času.


Proč jsem se rozhodl kandidovat:
Kandiduji za KDU-ČSL, protože její hodnotové zaměření nejvíce odpovídá mému přesvědčení. Pracuji celý život jako instalatér a uvědomuji si, jak důležitá je voda v životě každého z nás, proto budu pomáhat při všech snahách o zlepšení vodního hospodaření v obci. Stejně jako v obdobích, kdy jsem jako zastupitel obce podporoval rozvoj občanské vybavenosti naší vesnice, budu i v tomto období v rámci našeho volebního programu aktivně přispívat k dalšímu zlepšování životních podmínek v Pustiměři.